Oprichting Combinatie 64

In 1963 waren er twee handbalverenigingen die een damesteam hadden, OSV 31 en Losser. Losser had ook een goed lopend herenteam. Deze heren konden alleen niet rekenen op de medewerking van de voetbalafdeling van Losser, want er konden wel eens voetballers naar de handbal overstappen. De OSV dames speelden op de velden van de voetbalvereniging OSV. Losser speelde op het veld van TAR achter het toenmalige Cafe Koopman aan de Lutterstraat.

 

Er werd buiten gespeelt op voetbalvelden, dus ook met de maten van een voetbalveld. Een team bestond uit 11 spelers zonder wissels. Op dat moment was handbal een echte loopsport met regels als buitenspel e.d.

 

Ook dit was niet bevredigend. 2 Armzalige damesverenigingen, daar kon toch wat aan gedaan worden. Het gemeentebestuur van Losser pleitte voor een goede vereniging. Mocht die er komen dan konden we rekenen op medewerking van de gemeente voor het oplossen van de veldennood.
Zo kwamen langzaam de besprekingen tussen Losser en OSV op gang. E.e.a. moest voorzichtig gebeuren want met de handbalfusie tussen het NHV (Nederlands Handbal Verbond) en de NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond) waren enkele jaren geleden fouten gemaakt. Deze fouten gingen over de bestuursbezetting. Met die perikelen in het achterhoofd werden de fusiebesprekingen gevoerd. Het belang van de sport moest en zou voorop staan. Het ging moeizaam, maar toch kwam er schot in de besprekingen. In 1964 was het zover dat ze konden worden afgerond.

 

Bepalend voor de besprekingen waren de volgende uitgangspunten:

 

* Er moest een neutrale voorzitter komen die geen lid van OSV of Losser was
* OSV had de kleuren wit-zwart en Losser oranje-zwart. Die nieuwe kleuren moesten oranje-wit worden
* De wederzijdse ereleden zouden erelid blijven van de nieuwe vereniging
* Voorlopig zouden de beide secretariaten hun eigen leden aanschrijven.

 

Bij de fusievergadering, die gehouden werd in cafeHeijdeman, bleek al dat het niet goed werkte. Losser was in grote aantallen opgekomen terwijl de meeste leden van OSV geen bericht hadden gehad. Toch meende de voorzitter van de avond de bespreking door te moeten laten gaan, dit met instemming van de aanwezige OSV leden.
Er zijn jammer genoeg geen notulen gemaakt van dit overleg, maar door goed rond te neuzen weten we ongeveer hoe die vergadering is verlopen. Over het algemeen waren de aanwezigen positief over het voorstel.

 

Zij konden zich vinden in de volgende fusie bepalingen:

 

* De vereniging ging de naam Combinatie '64 dragen
* De vereniging werd gevestigd in de gemeente Losser
* Instemming over de wederzijdse ereleden, te weten mevrouw A. Gorter Fransen, Mejuffrouw F. Holtslag en de heer A. Zeelen
* De verenigingskleuren werden oranje shirt en witte broek.
* Voor OSV-leden de mogelijkheid hun witte shirt op kosten van Combinatie oranje te verfen

 

Er werd uitgezien naar een voorzitter die niet uit een van beide verenigingen kwam. Deze voorzitter werd vrij spoedig gevonden in de persoon van de heer Das, eigenaar van assurantiekantoor De Bleek. De ledenlijsten werden zo snel mogelijk aan het nieuwe secretariaat overhandigd en de fusie was een feit.