Algemene Mededelingen

Wedstrijdprogramma

Tijdens het seizoen krijgen de coaches het programma digitaal. De wedstrijden staan ook op de site van het NHV. Het digitale programma is leidend. Van de wedstrijden die bekend zijn maakt de coach

een overzicht en deelt dit overzicht uit aan de speelsters of ouders. 

Op dit overzicht staat vermeld:
   • Datum, tijdstip  en waar de wedstrijd gespeeld wordt,
   • tijd van aanwezig zijn (minimaal een half uur voor aanvang wedstrijd, bij uit en thuis wedstrijden),
   • vertrektijd bij uitwedstrijden,
   • welke ouders moeten rijden,
   • erbij vermelden dat indien men niet kan rijden dat ze onderling moeten ruilen.

 

Wedstrijdformulier

Invulling

De coaches krijgen voorgedrukte wedstrijdformulieren.

De speelsters die NIET meedoen met een rode pen doorstrepen.

Speelsters die toegevoegd moeten worden, worden met een blauwe pen bijgeschreven.

Vanaf de C-Jeugd speelt men met rugnummers. Zijn deze niet ingevuld, dan zelf invullen.

De naam van de coach nooit doorstrepen. Doe je dit wel dan moet je er op letten dat op het wedstrijdformulier altijd een coach opstaat met daarachter de letters TV. Dus streep je de TV door dan bij de andere coach waar BG achterstaat de letters BG veranderen in TV.

Zie hiervoor het uitgebreide formulier in de map.

 

Nieuw lid

Indien een speelster lid van de vereniging is (aanmeldingsformulier + pasfoto ingeleverd bij de ledenadministratie) krijgt zij een bondsnummer. Indien het bondsnummer bekend is, maar de speelster nog geen pasje heeft, dan dient de coach het bondsnummer en de letters BB (bij de bond bekend) in te vullen. (bv BB ZV012GD)

Een speelster mag pas spelen indien het bondsnummer bekend is. Je moet dus ALTIJD een bondsnummer invullen. Dus geen bondsnummer, NIET speelgerechtigd.

 

Pasje coach

Iedere coach dient een pasje te hebben. De nieuwe coaches dienen een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, voor het aanvragen van een pasje.

 

Ondertekening en ruiling

Na de wedstrijd moet het wedstrijdformulier ondertekend worden door de teamverantwoordelijke (TV) van het team. Controleer altijd zelf of de uitslag klopt.

Na de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier geruild met de tegenstander. Het wedstrijdformulier van de tegenstander voor zondag 17.00 uur brengen naar het wedstrijdsecretariaat: Carla Kortman, Wilgenkamp 78 Losser, tel.: 5386196

  

Warming-up voor een wedstrijd

Tijdens de warming-up wordt er geen gebruik gemaakt van ballen indien er een wedstrijd aan de gang is. Het is regelmatig voorgekomen dat ballen het veld in komen. Dit is hinderlijk en gevaarlijk voor de speelsters die een wedstrijd spelen. De coaches dienen hier toezicht op te houden.

 

Wedstrijd / Gedrag

De coach dient er voor te zorgen dat alle speelsters aan de wedstrijd deelnemen.

Zowel de speelsters als de coach dienen zich netjes te gedragen, t.o.v. de scheidsrechter, de tegenstander, het publiek en naar elkaar.

Elk team is het gezicht van de vereniging.

Speelsters die zich niet gedragen in het veld dienen, ook al ziet de scheidsrechter het niet en/of is ze de beste speelster, gewisseld te worden.

 

E-Jeugd en F-Jeugd

Zij spelen met een verlaagde lat.

 

Spelers te kort voor een wedstrijd

Indien je niet genoeg speelsters hebt voor een wedstrijd dan mag je een speelster lenen uit een lager team. (nooit uit een hoger team) Je mag de speelster pas vragen na overleg en met toestemming van de coach van haar team. Dit gebeurt natuurlijk met toestemming van de ouders van de speelster. Eerst met de coach overleggen en dan pas de speelster vragen.

Je moet bijhouden hoe vaak en wie je hebt geleend van een ander team. Er is namelijk een maximum (de helft van het aantal te spelen competitie wedstrijden van het eigen team) aan verbonden, anders mag de speelster in kwestie niet meer met haar eigen team meedoen. Gebeurd dit wel dan krijgt de vereniging een boete en de wedstrijd wordt als verloren (met 10-0) geregistreerd.

Een dispensatiespeelster mag nooit meedoen met een hoger team.

 

Team van 12 speelsters of meer

Indien een team 12 speelsters of meer heeft dan kan de coach overwegen om met 4 wissels te spelen. Eén of meerdere personen hebben dan vrij. Het spelen met 5 wissels mag, maar is voor een D team, C team of B team te veel. Ze spelen immers maar 2x 20 of 2x25 minuten. Indien een andere speelster zich afmeldt voor een wedstrijd dan wordt haar plaats ingenomen door de speelster die vrij is. Het kan dus niet zo zijn dat een speelster vrij is en het team maar 2 of 3 wissels heeft. Vraag voor de competitie aan de speelsters/ouders of er al data bekend zijn wanneer ze verhinderd zijn.

De coach houdt bij wie en hoe vaak iemand vrij is, zodat alle speelsters even veel wedstrijden spelen.

 

Training

De speelsters trainen eenmaal of tweemaal per week. Kan een speelster niet trainen op het trainingsuur van haar team, dan kan in overleg met de jeugdcommissie eventueel op een ander tijdstip getraind worden. (dit geldt uitsluitend voor uitzonderlijke gevallen, omkleed met reden).

 

Aanwezigheid coach

Wij verzoeken de coaches met enige regelmaat bij de trainingen of een deel ervan aanwezig te zijn. Op deze wijze is er een korte communicatie lijn met de trainer. Een goed overleg bevordert een gerichte training. Men ziet de inzet en vorderingen van speelsters op de training.

En bij aanwezigheid eventueel na de training in de kleedkamer aanwezig te zijn (uiteraard alleen vrouwelijke coaches).

 

Afmelden training

De coaches en trainers maken aan hun team(s) bekend dat een speelster indien zij niet kan trainen, zich persoonlijk af moet melden bij de trainer. Dus niet via een vriendinnetje of coach.

 

Aanvang training

De trainers en coaches dienen er voor te zorgen dat de speelsters op tijd voor aanvang van de training klaar staan in sporttenue in de zaal van de sporthal. De training kan dan op tijd beginnen.

 

Wegsturen / verlaten van de training

Indien een speelster ten tijde van een training, om welke reden dan ook, weggaat of weggestuurd wordt dan dient de trainer altijd, zo spoedig mogelijk, de ouders van de desbetreffende speelster in te lichten. De trainer dient ook de coach van het team in te lichten.

 

Aanwezigheidslijst

De trainer houdt bij wie op de training aanwezig is, wie zich afgemeld heeft en wie zonder afmelding afwezig is. De trainers krijgen een lijst.

 

Vorderingen speelsters

Vanaf de D1 worden de vorderingen van de speelsters bijgehouden. De betreffende formulieren krijgen de coaches van de Technische Commissie van de jeugdcommissie. Uitleg wordt gegeven tijdens de coaches/trainers vergadering.

 

Trainingen die vervallen

Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen is er GEEN training voor de jeugdteams, behalve voor de B1 en A1. Zie hiervoor het overzicht: trainingen die vervallen, dat ook in de map zit. De ouders krijgen aan het begin van het seizoen het overzicht digitaal, doch de coaches en de trainers dienen dit aan hun eigen team(s) een week voor de vervallen training(en) bekend te maken.

 

Ballen

De F-Jeugd. E-Jeugd en D-Jeugd trainen met ballen nr. 1 (geel/blauw, geel/zwart van kleur)

De blauw/groene en enkele gele ballen zijn mini-ballen. In principe NIET gebruiken.

De ballen liggen in de blauwe kist. Om 18.00 uur, na de training van de D-jeugd, dienen de trainers die ballen weer in de kist te doen en de blauwe kist af te sluiten.

 

De C-Jeugd, B-jeugd en de A-jeugd trainen met damesballen, bal nummer 2.

Deze liggen in de grote blanke kist.

 

Hesjes

In de blanke grote kist liggen 4x 12 hesjes (vier verschillende kleren).

In de kleine blauwe kist liggen 2x12 hesjes (twee verschillende kleuren).

De hesjes moeten weer in de juiste kist terug worden gelegd (kijk naar de maten).

 

Ballen

Er raken steeds meer ballen zoek. De trainer telt voor de training het aantal ballen en zorgt dat hetzelfde aantal ballen ook weer, na de training, in de kist gaan.

Voor de wedstrijd haalt een coach meestal een aantal ballen uit de kist. Het is de bedoeling dat hij/zij hetzelfde aantal ballen voor aanvang van de wedstrijd weer in de kist doet. Dus niet na de wedstrijd. (tijdens de wedstrijd speelt iedereen met de ballen die overal liggen en komen de ballen het veld in). De coach blijft op dat moment verantwoordelijk voor de ballen.

 

Wedstrijdbal

De F-Jeugd, E-jeugd en de D-Jeugd spelen hun wedstrijden met ballen nr. 1.

Doet een tegenstander moeilijk, laat hen dan de uitdraai van de Bond zien.

Deze uitdraai zit in de map.

 

Nieuwe leden

De nieuwe leden trainen eerst minimaal twee maanden mee voordat ze deelnemen aan de competitie, tenzij een team te kort heeft of als er een andere reden zich voor doet. Dan kan na overleg met de jeugdcommissie anders worden besloten.

Nieuwe leden worden door de jeugdcommissie, na overleg met de T.C. Jeugd, betreffende trainers en coaches, ingedeeld in een team.

Na 1 januari kan het zijn dat de nieuwe leden niet meer ingedeeld worden in een team. (als betreffende teams vol zitten)

Een nieuw lid moet het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld, de machtigingskaart en een pasfoto inleveren bij ledenadministratie.

Dus geen formulieren en dergelijke aannemen op de training.

Indien bekend is dat een nieuw lid zich gaat aanmelden dit doorgeven aan de jeugdcommissie.

 

Ziekte/Blessure/Afwezigheid

Is een speelster van een team langdurig ziek of geblesseerd dan verzoeken wij de coaches om dit door te geven aan de jeugdcommissie, zodat de jeugdcommissie een presentje voor haar kan kopen.

Indien een speelster langdurig niet kan spelen om wat voor reden dan ook, dan moet dit doorgegeven worden aan de jeugdcommissie ivm teamopgave NHV.

 

Uitdelen formulieren

De coaches krijgen van diverse commissies formulieren met het verzoek om deze uit te delen. De bedoeling is dat iedere speelster van het team het formulier krijgt. Als zij niet op de training en/of wedstrijd is dan het formulier thuis bezorgen. Vertel altijd aan de kinderen dat zij het formulier aan de ouders moeten geven. Het is regelmatig gebleken dat de ouders bepaalde formulieren niet gezien hebben en deze nog in de sporttas zitten. Met als gevolg dat informatie niet op de juiste plaats komt. (indien mogelijk uitreiken aan de ouders tijdens een wedstrijd).

Indien de formulieren weer ingeleverd moeten worden dan zorgt de coach dat dit ook zo spoedig mogelijk gebeurd. De coach levert de formulieren weer in bij betreffende commissie.

Veel formulieren worden digitaal naar de ouders/leden verzonden. Doch de coach moet de kinderen stimuleren om het formulier in te leveren om of zich ergens voor op te geven.

 

Gegevens speelsters / trainers / coaches                   

Alle coaches en trainers krijgen in het begin van het seizoen alle gegevens van alle  jeugdspeelsters, coaches en trainers digitaal. Bij wijzigingen krijgen zij een nieuw overzicht.

Indien bij de coach bekend is dat een speelster/ouder een nieuw e-mailadres heeft, een nieuw adres heeft etc. gaarne dit doorgeven aan Lianne Spanjer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Gaarne ook de ontbrekende gegevens doorgeven.

De gegevens bij de ouders checken of deze nog correct zijn.

 

JEUGDCOMMISSIE

Tom Geertshuis,                    Hofkamp 146 Losser

Telefoonnummer:                  mob.: 06-30419155

E-mailadres:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afgevaardigde                       Technische commissie

 

Mariel Meijerink,                    Holtinkstraat 25 Losser                                                                    

Telefoonnummer.:                 053-5386513  mob.: 06-10801001

E-mailadres:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester

Lianne Spanjer,                    J.S. Bachstraat 13 Losser

Telefoonnummer:                 053-5387741 mob.: 06-53258068

E-mailadres:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris

Afgevaardigde                      Bestuur

 

 

Tom Geertshuis,                   Hofkamp 146 Losser

Telefoonnummer:                 mob.: 06-30419155

E-mailadres:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VOORBEELD                       (overzicht wedstrijden voor de kinderen)

Datum:                       Tijdstip:                                                                                                      

07 januari 2011           14.00 uur

Wedstrijd:                   E.H.C.-  Combinatie ‘64

Plaats:                        Enschede

Vertrek:                     13.05 uur

Rijden: Ouders            3 namen van speelsters

 

 

Datum:                       Tijdstip:                                                                                                      

14 januari 2011           14.00 uur 

Wedstrijd:                  Combinatie ’64  -  Stevo

Plaats:                       Losser 

Aanwezig:                  13.30 uur 

Rijden: Ouders            n.v.t.

 

Slot zin: Indien u niet kunt rijden dan onderling ruilen en doorgeven aan de coach,

 

Men moet een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in de sporthal.

 

Indien men uit moet spelen dan dient men een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de sporthal van de tegenpartij aanwezig te zijn.

 

Reistijd:                                                    Ongeveer:                  

Wierden, Goor, Haaksbergen                      45 minuten                

Hengevelde, Geesteren                              35 minuten                

Albergen,  Delden                                     30 minuten                

Borne, Hengelo, Weerselo, Deurningen       20 minuten                

Enschede Diekmanhal/Pathmoshal              25 minuten                

Enschede Deppenbroek                             15 minuten                

Oldenzaal, Glanerbrug, De Lutte                 15 minuten                

 

De vertrektijden worden dus: reistijd + 30 minuten.